Sähköinsinööritoimisto Delta oy

Sähköinsinööritoimisto Delta Oy on vuonna 1989 perustettu sähkösuunnittelu- ja konsultointitoimisto. Yrityksen palveluihin kuuluvat rakennusten sähkösuunnittelu ja sen eri osa-alueet, joita ovat:

 • turvajärjestelmät
 • paloilmoitinjärjestelmät
 • rikosilmoitusjärjestelmät
 • atk-järjestelmät
 • yhteisantennijärjestelmät
 • videovalvontajärjestelmät

Lisäksi Sähköinsinööritoimisto Delta Oy:n palveluihin kuuluvat sähkötekninen konsultointi, rakennusaikainen sähkötöiden valvonta, energiakatselmukset, järjestelmien kuntoselvitykset, käyttökoulutus ja dokumentointi. Kohteita ovat pääasiassa julkiset rakennukset, kuten koulut, sairaalat ja päiväkodit, sekä erilaiset liiketilat.


Suunnitteluoikeudet

 • S1-ryhmän sähkösuunnittelija
 • Yhteisantennijärjestelmien suunnittelija
 • Paloilmoitinjärjestelmien suunnittelija
 • Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä rikosilmoitusjärjestelmien suunnittelija
 • Motivan hyväksymä energiaselvityksen suorittaja


Suunnitteluohjelmistot

 • CADS Planner Electric
 • Microsoft Office-ohjelmisto
 • DIALUX
 • ABB Doc
 • Repro Desk

prints